Bod č. 29

Návrh zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2022 zo dňa 29. 11. 2022 a návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na schválenie zoznamu obchodných verejných súťaží na nájom a predaj nehnuteľností


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.