Bod č. 18

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2821, ulica M. Sch. Trnavského, Ing. Máriovi Sečovi, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku pod stavbou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.