Bod č. 13

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3596 a parc. č. 3590, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu Hálova 7


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.