Bod č. 11

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 665/1 a parc. č. 668/19, na vybudovanie výbehu pre psov, pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.