Bod č. 10

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc č. 3449/146, pre Ing. arch. Zorana Michalčáka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.