Bod č. 9

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 597/2 a 2240/51, Námestie 6. apríla, Štefanovi Šubínovi


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.