Bod č. 27

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Sputniková 15, Kríková 4/A, Silvánska 11, Hany Meličkovej 3, Nobelovo námestie 9, Rovniankova 22, vlastníkom bytov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.