Bod č. 23

Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Ružinov, Detské ihrisko Bachova, parc. č. 1234/178, do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.