Bod č. 22

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9734/1, Tekovská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.