Bod č. 1a

Koncepcia nakladania s majetkom mesta ( bude prerokované na aprílovom zasadnutí v prítomnosti vedúceho sekcie správy nehnuteľností – JUDr. Andreja Bednárika )


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.