Bod č. 17

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia účelu nájmu nebytových priestorov a časti pozemku, súhlasu s podnájmom tretej osobe a súhlasu so stavebnými úpravami nebytových priestorov na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave. 3/2023


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.