Bod č. 12

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v budove súpis. č. 478 na Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré mesto, pre novovznikajúcu mestskú príspevkovú organizáciu Bratislavské centrum služieb so sídlom v Bratislave.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.