Bod č. 11

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu v zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0184-21-00 v znení jej dodatku, uzatvorenej s Národnou bankou Slovenska, so sídlom v Bratislave, realizácia stavby „Úprava vonkajších komunikácií a priestorov 2. etapa“


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.