Bod č. 9

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy, Kremnická 26, 851 01 Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2022, zriaďovateľ: Animato, s. r. o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.