Bod č. 8

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy The College of Central Europe, Mýtna 50, 811 07 Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2022, zriaďovateľ: Stredoeurópsky inštitút vyššieho vzdelávania (The College of entral Europe), o. z., Račianska 157, 831 54 Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.