Bod č. 7

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Malí šampióni, Peterská 16A, Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Peterská 16A ako súčasti Súkromnej materskej školy Malí šampióni do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2022, zriaďovateľ: Herly, s. r. o., Nerudova 5, 821 04 Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.