Bod č. 4

Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.