Bod č. 7

Schválenie plánu zasadnutí komisie a rámcovej náplne činnosti na rok 2024


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.