Bod č. 6

Žiadosť o vyjadrenie k vyradeniu Špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, Hálkova 724/54, Bratislava, zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, a k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Hálkova 724/54, Bratislava, ako súčasti Centra poradenstva a prevencie, Vajnorská 98/D, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.