Bod č. 5

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu súkromnej Základnej školy s materskou školou DOBROdružstvo, Riznerova 5 Bratislava, a Školského klubu detí DOBROdružstvo, Riznerova 5, Bratislava a Výdajnej školskej jedálne, Riznerova 5, Bratislava ako súčastí Základnej školy s materskou školou DOBROdružstvo, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2024; zriaďovateľ: OZ Dobré družstvo, Lazaretská 30, Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.