Bod č. 4

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy Ateliér LES, Pri Suchom mlyne 33, 811 04 Bratislava, a Súkromného školského klubu detí, Pri Suchom mlyne 33, 811 04 Bratislava ako súčasti Súkromnej základnej školy Ateliér LES, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2024; zriaďovateľ: Občianske združenie Ateliér 33, Pri Suchom mlyne 33, 811 04 Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.