Bod č. 1

Stanovisko k žiadosti o súhlas mesta s rozšírením pôsobnosti pre žiakov do 15 rokov veku pre Súkromnú výdajnú školskú jedáleň, Hrobáková 11, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti Anny Maríkovej – závodná jedáleň Olšovská, 906 36 Plavecké Podhradie č. 263


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.