Bod č. 6

Informačný materiál o stave čerpania prostriedkov na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave z Fondu na podporu telesnej kultúry a grantového Podprogramu č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave v rokoch 2007-2021


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.