Bod č. 5

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Elokovaného pracoviska a Súkromnej materskej školy Funiversity, Gajova 21, Bratislava, zriaďovateľa: Funiversity, s. r. o., Gajova 21, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.