Bod č. 5

5. Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko o zaradenie Súkromnej materskej školy, Priehradná20 B, Bratislava a o zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Priehradná 20 B, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa Fantastické centrum, Priehradná 20 B, Bratislava.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.