Bod č. 4

4. Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko o zaradenie Súkromnej materskej školy, Tomášikova 8A, Bratislava a o zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Tomášikova 8 A, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa SpeakAndLearn s.r.o., Agátová 24, Bratislava.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.