Bod č. 2

2. Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej umeleckej školy, Hattalova 12/B, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa Pink Harmony, s.r.o., M.M. Hodžu 14, Zvolen.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.