Bod č. 1

1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu okovania


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.