BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 6

Prerokovanie žiadosti žiadateľa Detský domček, s. r. o., Červená 5, Bratislava o zaradenie Súkromnej materskej školy Detský domček s.r.o., Červená 5, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.