Bod č. 1

Návrh na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320 eur do 10 000 eur


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.