BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 4

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mlynské nivy 44/C, 821 09 Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy, Mlynské nivy 44/C do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.1.2022. Zriaďovateľ: Detské centrum, s. r. o., Bebravská 2, 821 07 Bratislava.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.