BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 6

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava ako súčasti Súkromnej spojenej školy francúzsko-slovenskej, M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: Združenie pre francúzsku školu, o. z., M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.