Bod č. 7

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne, M.C. Sklodowskej 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.