Bod č. 6

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy, Vavilovova 18, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.