Bod č. 5

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zmene zriaďovateľa Súkromnej základnej školy, Haanova 28, 854 04 Bratislava z pôvodného zriaďovateľa fyzickej osoby Ing. Juraja Droppu, Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica na nového zriaďovateľa Občianske združenie Felix, Jána Stanislava 47, 841 05 Bratislava v sieti škôl a školských zariadení SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.