Bod č. 4

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zmene pôvodnej adresy Súkromného centra voľného času Hiadeľ 14, 976 61 Hiadeľ na novú adresu - Nábrežie armádneho generála Ľ. Svobodu 3, 811 03 Bratislava v sieti škôl a školských zariadení SR.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.