Bod č. 2

Prerokovanie Koncepcie rozvoja Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 - 2018


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.