BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 2

2. Opätovné prerokovanie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska a jeho výdajnej školskej jedálne v Sky Park rezidencii na Čulenovej ulici v Bratislave – MČ Staré Mesto, ako súčasti Materskej školy v Petržalke, Žltá 13/A, do siete škôl a školských zariadení SR


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.