BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č.

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu elokovaného pracoviska, Nám. 4. apríla 16, Marianka ako súčasť Súkromnej ZUŠ, Ružova dolina 29, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.