BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 4

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Karloveská 64, Bratislava, Súkromného školského klubu detí, Karloveská 64, Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Karloveská 64, Bratislava ako súčastí Súkromnej základnej školy FELIX, Krásnohorská 14, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.2.2022. Zriaďovateľ: Občianske združenie FELIX Bratislava, Rovniankova 15, 851 02 Bratislava.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.