BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 8

8. Žiadosť o zaradenie elokovaného pracoviska Rudolfa Mocka 1/A, Bratislava ako súčasť Súkromnej materskej školy Funiversity, Gajova 21, Bratislava a zaradenie školskej výdajnej jedálne na elokovanom pracovisku do siete škôl a školských zariadení SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.