BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 5

5. Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava z dôvodu zaradenia nového elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.