Bod č. 1

Informácia o plnení úloh Mestskou políciou za mesiace november a december 2016


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.