Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 27.11.2019

  • 27. novembra 2019, 14:00 h
  • budova Magistrátu, č. dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Svoreňová Soňa
  • Pozvánka [31.93 kB]