Bod č. 2

Pokračovanie predstavenia činnosti oddelenia MICE, kongresového a incentívneho cestovného ruchu Bratislavskej organizácie cestovného ruchu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.