Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 14.04.2020