Bod č. 2

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a správe o hospodárení za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.