Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 08.03.2022

  • 8. marca 2022, 14:00 h
  • online - prostredníctvom videohovoru
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Debnárová Monika
  • Pozvánka [33.27 kB]