Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 02.11.2016

  • 2. novembra 2016, 17:00 h
  • budova Magistrátu, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Svoreňová Soňa
  • Pozvánka [31.88 kB]