BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva - Zasadnutie 25.09.2017

  • 25. septembra 2017, 16:30 h
  • Nová radnica, zasadacia miestnosť č. 101
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Vetrák Milan, PhD.